RODO

Polityka Ochrony Danych Osobowych w Szkole Języków Obcych i Technik Pamięciowych Lider Barbara Osowicka
Obowiązek informacyjny RODO
25 maja 2018

Obowiązek informacyjny 
(na podstawie art. 13 RODO) 

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
Szkoła Języków Obcych i Technik Pamięciowych Lider Barbara Osowicka z Siedzibą w 72-010 Police ul. Zamenhofa 44 bcd jest Administratorem Twoich danych osobowych. 

Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony moich danych osobowych? 
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować telefonicznie tel. 91 317 02 05 , e-mail szkola@lider-police.pl lub pisemnie na adres naszej szkoły. 

Jakie dane przetwarzamy? 
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu przyjęcia na listę naszych kursantów: 
a. Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer dowodu,adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego 
b. Poziom zaawansowania znajomości języka obcego 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania? 
Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane: 
- w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO); 
- w celu wpisania na listę uczestników kursu języka obcego na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
- w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego do Twoich potrzeb i Twojego poziomu; 
- w celu optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO); 
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

Komu powierzamy Twoje dane osobowe? 
Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to nauczyciele prowadzący zajęcia. 
Zostaną im powierzone takie dane osobowe jak: imię i nazwisko oraz stopień znajomości języka obcego.

Pozostałe dane osobowe, takie jak: adres, numer telefonu i numer dowodu osobistego będą przetwarzane przez obsługę sekretariatu, w celu realizacji usługi szkoleniowej i rozliczeń.


Jak długo i w jaki sposób przechowujemy Twoje dane? 
1. Dane, które otrzymaliśmy od Państwa przy zapisie na kurs językowy oraz dane związane z Twoim poziomem zaawansowania oraz postępami w wykupionym przez Ciebie kursie językowym przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończył się kurs.

2. Państwa dane osobowe będą zbierane oraz przetwarzane w wersji papierowej i przechowywane w siedzibie szkoły pod kluczem.

Jakie są Twoje prawa? 
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: 
a. Prawo dostępu do swoich danych 
b. Prawo otrzymania kopii swoich danych 
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że: 
- Twoje dane są nieprawidłowe 
- nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych 
- nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych. 
d. Prawo do sprostowania swoich danych. 
e. Prawo do usunięcia danych. Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia. 
f. Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji. W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. 
g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego. 
h. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.