Dzieci

Zajęcia językowe dla dzieci

 

Dzieci od 3 do 5 lat

Nauka przez zabawę

  • układ zajęć 2 x w tygodniu po 30 minut

  • małe grupy (4-8 osób)

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo szybko się uczą i robią to bez żadnego wysiłku. Nauka mowy w języku angielskim czy hiszpańskim nie różni się przecież od nauki mowy w języku ojczystym. Najważniejsza jest dobra zabawa! Rodzic może uczestniczyć w zajęciach w raz z dzieckiem, jeśli nie zapamięta wszystkiego z lekcji może liczyć na podpowiedź ze strony małego poligloty. Dziecko z satysfakcją pochwali się swoją wiedzą.

 

Dzieci 6 – 7 letnie

Pierwsze słowa pisane

  • układ zajęć 2 x w tygodniu po 45 minut

  • małe grupy (6-8 osób)

Dzieci w tym wieku są jeszcze na tyle małe, że chętnie się uczą czegoś nowego, dobrze się przy tym bawiąc. Jednocześnie są już na tyle duże, że wymagamy od nich coraz więcej. Z dumą zaczynają w swoich zeszytach stawiać pierwsze litery, pisać pierwsze słowa i zdania. Pod bacznym okiem naszego lektora uzupełniają ćwiczenia i czytają słówka, znane dotąd tylko ze słyszenia. Zabawa nadal jest nieodłącznym elementem każdych zajęć, dlatego dzieci szybko się uczą, zapamiętując piosenki, wierszyki i zwroty ćwiczone na lekcjach.

 

Dzieci kl. II – IV oraz V - VI

Nasycić ciekawość świata

  • układ zajęć 2 x w tygodniu po 45 minut

  • małe grupy (6-8 osób)

W tym przedziale wiekowym większość dzieci pierwszy kontakt z językiem obcym ma już za sobą. Z tego względu grupy dobrane są nie tylko pod względem wiekowym, ale również poziomem zaawansowania. Kadra lektorska pracująca z dziećmi to doświadczeni nauczyciele, którzy obok doskonałego przygotowania językowego posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć z daną grupą wiekową. Dzieci pracują w oparciu o podręczniki, których treści dydaktyczne są zgodne z założeniami podstawy programowej szkoły podstawowej. Lektorzy dbają o to aby zajęcia były ciekawe i dynamiczne. W młodszej grupie wiekowej nie brakuje zabaw językowych i konkursów wspomagających proces nauczania. W starszej coraz większy nacisk kładziemy na zagadnienia gramatyczne, rozumienie ze słuchu i samodzielne formułowanie wypowiedzi w języku obcym.