Direkte Methode

Deutsh - Direkte Methode

Kurs języka niemieckiego metodą bezpośrednią "Deutsch - Direkte Methode" został przygotowany w taki sposób, aby student po ukończeniu kursu osiągnął poziom pozwalający na zdanie egzaminu Zentrale Mittelstufenprüfung (C1) Instytutu im. Goethego. Zasób słownictwa to około 5500 słów i zwrotów, co tym samym pozwala na swobodną komunikację.

Podręczniki zostały opracowane przez wieloletnich pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i jednocześnie egzaminatorów w Instytucie im. Goethego.

Materiał przygotowany został w pełni profesjonalnie, pozwalający na bardzo szybkie opanowanie języka mówionego oraz tłumaczący wszelkie zawiłości gramatyczne w bardzo przystępny sposób.
Całość opracowanego materiału podzielona została na cztery części, odpowiadające czterem poziomom zaawansowania.

Najważniejsze cechy kursu:

  • Kurs prowadzony jest w szybkim tempie.

  • Uczący się osiągają bardzo szybko dobre efekty w nauce mówienia.

  • Kontakt z językiem podczas zajęć jest ciągły. To uczący się mówi przez cały czas.

  • Tempo prowadzenia zajęć, wymusza aktywność uczestników i powoduje, że nie można się nudzić :)

  • Zmienność lektorów

Układ zajęć

  • 2 x w tygodniu po 100 minut

  • 1 x w tygodniu po 100 minut

  • 1 x w tygodniu po 150 minut

  • 4-5 osób grupa ekskluzywna

  • 6-10 osób grupa standardowa