Szkolenia dla firm

Zajęcia językowe dla firm

Dla słuchaczy o stopniu zaawansowania podstawowym oferujemy kursy prowadzone metodą bezpośrednią Direct Metod for English z elementami słownictwa charakterystycznego dla danej branży.

Dla słuchaczy od poziomu intermediate proponujemy kurs DIRECT BUSINESS, oparty na podręczniku do Business English, w konwencji metody bezpośredniej, podzielony na cztery części:

  1. Marketing & Management

  2. Banking & Finances

  3. Industry and Law

  4. Communication in Everyday Life.

Zajęcia odbywają się w terminach ustalonych z zleceniodawcą.